Místní kostel Marijina Navještenja z 18. stol. se zvonicí a Církevním muzeem byl postaven na základech raně křesťanské baziliky zasvěcené sv. Petru. Vedle kostelíka sv. Nikoly dominuje supeterské zátoce bílá kupole neobyzantského Mauzolea rodiny Petrinović.

Pod místním hřbitovem jsou pozůstatky římské 'villae rusricae'. nad Supetarem se nachází jeden z celkem 19 dochovaných raně románských kostelíků na ostrově Brači, kostel sv. Luke z 11. stol. Uvnitř kostelíka můžete na zdi vidět rytinu, která je nejstarším dochovaným znázorněním lodi v Dalmácii.

Kolem Supetaru, nejčastěji v olivových hájích a vinohradech, ale i jinde na ostrově Brači, uvidíte četné polní kamenné domky kruhového půdorysu s kupolovou střechou. Předpokládá se, že právě tak vypadala první obydlí prehistorického člověka.
(ZDROJ: bizaca.cz)